Dynasty tietopalvelu Haku RSS Asikkalan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.06.2022/Pykälä 195


 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

 

KHALL 30.06.2022 § 195  

291/00.01.02/2022  

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Kuntalain 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös toimeenpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Valmistelija Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Heidi Huldén

 puh. 044 778 0229, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus katsoo, etteivät kunnanvaltuuston 13.6.2022 kokouksen päätökset ole tehty virheellisessä järjestyksessä tai menneet valtuuston toimivaltaa valtuuston ulommaksi taikka olleet muutenkaan lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 13.6.2022 päätökset täytäntöön.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.