Dynasty tietopalvelu Haku RSS Asikkalan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.06.2022/Pykälä 191


 

Määräaikainen lisä kunnanjohtajan kokonaispalkkaan

 

KHALL 30.06.2022 § 191  

305/01.02.00/2022  

 

Talousjohtajan poissaollessa hallinto- ja henkilöstöpäällikkö on yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa hoitanut talousjohtajan tehtäviä. Kunnanjohtaja on määrännyt viranhaltijapäätöksellään hallinto- ja henkilöstöpäällikön viralliseksi sijaiseksi, josta maksetaan määräaikaista palkanlisää. Hoidettavien työtehtävien määrä on kuitenkin huomattavan suuri, joten talousjohtajan tehtäviä on käytännössä jouduttu jakamaan kunnanjohtajan ja hallinto- ja henkilöstöpäällikön kesken.

 

KVTES:in 10 §:n mukaan olennainen muutos tehtävän vaativuudessa haastavammaksi vähintään kahden viikon ajaksi edellyttää tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista. Vaikka kunnanjohtajaan sovelletaankin kokonaispalkkaa ja johtajasopimusta, on KVTES:in periaatetta kuitenkin tarkoituksenmukaista soveltaa myös kunnanjohtajalle ajalle, jolloin hän on tosiasiallisesti hoitanut hallinto- ja henkilöstöpäällikön kanssa talousjohtajan tehtäviä. Kunnanjohtajan tehtävään on tälle ajalle tullut merkittävä muutos tehtävän muututtua entistä vaativammaksi.  

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalle maksetaan määräaikainen 700 e/kk palkanlisä 11.5.-30.6.2022 väliseltä ajalta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanjohtaja ja hallinto- ja henkilöstöpäällikkö poistuivat asiaosaisjääveinä asian käsittelyn ajaksi klo 16.55-17.00. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimi esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä. Lisäksi merkittiin, että Hilkka Kemppi liittyi kokoukseen etäyhteydellä asian käsittelyn aikana klo 16.56.