<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaavoitusjaosto 12.06.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Kaavoitusjaosto 12.06.2024 / Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan ehdotusvaihe]]><![CDATA[Kaavoitusjaosto 12.06.2024 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kaavoitusjaosto 12.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaavoitusjaosto 12.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Tiedoksiantoasiat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Rakennusvalvontaa koskeva valitus]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Puistoalueella varastointi]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 11.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Tiedoksiantoasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Valtuuston päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Salpakierto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Poikkeamisluvan käsittely 16-417-25-49 SUVINIEMI, Kartinkärki 28]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Suunnittelutarveratkaisun käsittely 16-421-5-49 KOLILA Taka-Sihvolantie 32]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Poikkeamisluvan käsittely 16-421-1-120 POROTARHA Rantatie 550]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulun ja lukion apulaisrehtorin viran perustaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palkkaharmonisaatio]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Esittelyt ja asiantuntijakuulemiset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 10.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 09.06.2024 / Muut asiat]]>